Biểu mẫu Báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 08/01/2018 Lượt xem: 77

Biểu 01/CS-KHCN: Thông tin chung về đơn vị báo cáo.

Biểu 02/CS-KHCN: Nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ.

Biểu 03/CS-KHCN: Chi cho khoa học và công nghệ.

Biểu 04/CS-KHCN: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Biểu 05/CS-KHCN: Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Biểu 06/CS-KHCN: Giải thưởng khoa học và công nghệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 7 4 8 7 2

Nội dung HTML Nội dung HTML