Khoa học và công nghệ với phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Ngày đăng tin: 29/08/2017 Lượt xem: 24

Trong thời gian gần đây, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang là xu hướng của toàn thế giới, việc ươm tạo DN khởi nghiệp, trong đó có DN KH&CN đã và đang trở nên ngày càng phổ biến.

Sự phát triển của mô hình vườn ươm DN, đặc biệt là DN KH&CN tại các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… đã chứng minh vai trò tích cực của việc ươm tạo như là công cụ thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, chuyển giao công nghệ và thương mại hoá thành công các ý tưởng công nghệ nhờ gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ KH&CN - DN.

 

Hiện nay, Việt Nam cũng đã bắt đầu quan tâm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại Quyết định 844/ QĐ-TTg về việc phê duyệt ngày 18 tháng 5 năm 2016, trong đó bộ Khoa học và Công nghệ được giao quản lý về hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo. 

 

 

Xác định, vai trò của KH&CN trong phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào hàm lượng tri thức, công nghệ và mô hình kinh doanh mới, khuyến khích sử dụng công nghệ. Sở khoa học và công nghệ đã chủ động chủ trì cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách về KH&CN trong việc hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như quy định một số chính sách quan trọng như việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố theo quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016; Quỹ Phát triển KH&CN; Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" giai đoạn 2017-2018 ban hành tại quyết định 88/QĐ-UBND ngày 05/01/2017,...và dự án ‘nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm 2020” theo quyết định 2799/QĐ-UBND ngày 06/5/2014. Quan trọng hơn nữa, Sở cũng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đầy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như đẩy mạng công tác tuyên truyển, phổ biến các chính sách KH&CN liên quan, tổ chức tọa đàm thúc đầy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, phong trào nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phối hợp tổ chức các cuộc thi, hội thi về KHKT,.. và tạo mọi điều kiện để khuyến khích các cá nhân, đơn vị, tổ chức tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học.

Ở các nước trên thế giới, nhà nước tạo môi trường “ươm tạo” thuận lợi để biến các sáng chế, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành những “hạt giống tốt”, có cơ hội “nảy mầm” và phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp. Đà Nẵng hiện nay cũng đang theo xu thế này. Hàng năm, trên địa bàn thành phố có hàng trăm kết quả nghiên cứu, sáng chế của các tổ chức, đơn vị được công bố. Đây chính là nguồn “hạt giống” vô cùng phong phú cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với việc ban hành những chính sách về KH&CN của thành phố sẽ tạo điều kiện và đảm bảo được môi trường tốt cho những “hạt giống” này nảy mầm và phát triển thành DN khởi nghiệp, DN KH&CN.

 

Vũ Thị Bích Hậu

http://dost.danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 9 5 8 4 1

Nội dung HTML Nội dung HTML