Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà... 23/07/2021

Thông báo điều chỉnh các nội dung của Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2021 20/07/2021

Thư mời quan tâm 01/07/2021

Thư mời quan tâm 09/06/2021

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu 09/06/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Ứng dụng giải pháp triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng”

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu 09/06/2021

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Xây dựng Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng”

Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 26/05/2021

Ngày 25/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 04/KH-SKHCN về việc Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 và Thể lệ Cuộc thi gửi các trường đại học,...

Thông báo mời thầu gói thầu “Ứng dụng giải pháp triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường KH&CN của thành phố Đà Nẵng” 11/05/2021

Thông báo mời thầu gói thầu “Xây dựng Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng (Giai đoạn 2)” 11/05/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM HOÃN HỘI THẢO “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ... 03/05/2021

 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 2 2 0 1 7 7 0

Nội dung HTML Nội dung HTML