ĐBSCL phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu 27/11/2010

UAE quan tâm tới dầu khí và nông nghiệp Việt Nam 26/11/2010

Thuế sử dụng đất nông nghiệp: Miễn toàn bộ cho hộ nghèo 25/11/2010

Nông dân trồng lúa giỏi nhưng vẫn nghèo 24/11/2010

Thống nhất số liệu đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn 23/11/2010

Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội nông dân thành phố Đà Nẵng ( giai đoạn 2006-2010) 02/11/2010

Thử nghiệm thành công mô hình nuôi nhông trên cát ở Quảng Nam 05/10/2010

Quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng 03/09/2010

Tập huấn Sử dụng Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành 05/08/2010

Hội thảo Bảo mật và an toàn thông tin tại Doanh nghiệp 05/08/2010

 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 7 8 6 9 0 8

Nội dung HTML Nội dung HTML