Bồn công nghiệp loại tuỳ chỉnh 06/09/2014

Bồn công nghiệp dùng để lưu kho nguyên vật liệu dạng rời và dạng bột

Bồn nhựa PE 06/09/2014

Sức chứa: 1000 – 1800 lít Loại van tháo: van trượt hoặc van bướm

Bồn chứa inox thép 06/09/2014

Bồn chứa inox thép loại chuẩn có sức chứa 500, 1000, 1500, 1800, 2000 và 2500

Ống tải liệu cho xe bồn và xe tải 06/09/2014

Ống rót liệu cho xe bồn và xe tải cho phép tải vật liệu dạng rời và dạng bột liên tục, công suất cao lên đến 250m³/h.

 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 9 9 5 0 9 1

Nội dung HTML Nội dung HTML