Tạp chí Khoa học công nghệ Tạp chí Khoa học công nghệ

  • Khoa học và công nghệ - Những đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng
  • Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng nâng cao năng suất chất lượng
  • Đổi mới công nghệ - Nâng tầm cuộc sống
  • Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Hướng đi tất yếu của Đà Nẵng
  • Khoa học và công nghệ đồng hành cùng quá trình đổi mới
  • Thành tựu khoa học và công nghệ - Định hướng phát triển
  • Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong công cuộc xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh hiện đại
Quay lại
 

TAGS TẠP CHÍ KHCN TAGS TẠP CHÍ KHCN

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

BẢN QUYỀN TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giấy phép: số 396/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 05/5/2020

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3822 860

ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 5 4 2 2 7 4

Nội dung HTML Nội dung HTML