Thu thập và khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tp Đà Nẵng 30/10/2019

Mời tham gia trưng bày tại Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp TP. Đà Nẵng lần thứ 4 - SURF 2019 24/09/2019

Miễn phí đăng ký tham gia trưng bày tại sự kiện. Thời gian đăng ký: trước ngày 20/10/2019. Thông tin đăng ký (theo Mẫu Phụ lục II ) gửi về Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Địa chỉ: ...

Phối hợp chia sẻ thông tin về khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/05/2019

Mẫu Phiếu báo cáo Thống kê về khoa học và công nghệ 05/03/2019

Banner và standee ngày 18.5 27/04/2018

Biểu mẫu báo cáo thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 08/01/2018

Biểu mẫu Báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN 08/01/2018

 

Cơ sở dữ liệu KH&CN Cơ sở dữ liệu KH&CN

 

Liên hệ Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(+84) 236  3898 133 - Fax: (+84) 236 3898 133

ttttkhcndanang@gmail.com; ttttkhcn@danang.gov.vn

Kết nối với Trung tâm Kết nối với Trung tâm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 1 0 9 9 2 9 7

Nội dung HTML Nội dung HTML